Форма за проверка на домейн име


Домейн имената съдържат само букви и цифри на латиница

Забранени са специалните символи като например точка, интервал, долно тире

Какво означава домейн име

Накратко домейн (domain name) е името, под което ще се разположи вашата уеб страница (сайт), когато бъде създадена и публикувана в световната мрежа. Думата домейн е на английски и означава област, територия, сфера. Т.е. това е име на вашата лична територия в интернет пространството.

Още едно обяснение - домейн името е името, което изписвате за да разгледате уеб сайт. Пр. за да ползвате търсачката google, трябва да изпишете google.com Така домейн името служи за идентификация.

Разширение на домейн име

Да разгледаме едно домейн име: google.com - домейн името се състои от две части, които са разделени с точка Първата част google е уникално /иницииращо/ име, втората част com е разширение. Разширенията за домейн имената биват дву, три и четири буквени. Двубуквените разширения са за конкретна държава. Например, .bg е за България, .ca е за Канада, .co.nz е за Нова Зенландия, .co.uk е за Великобритания, .eu е за Европейския съюз. Три и четири буквените разширения за домейн име /.com, .net, .org и други/ са общи разширения за всички държави.

Те от своя страна си имат свое тълкувание: .com - Commercial, за търговски сайтове, .gov - Government, за правителствени сайтове, .org - Organization, за не търговски сайтове, с идеална цел, .info - Informational,за информационен сайт, biz - Business, бизнес сайтове, .name - Сайтове на частни лица.

Като заключение: всеки един уеб сайт трябва да има свое домейн име - така че, изборът и регистрацията на домейн име за вашия сайт е първа задача по създаването на собствен уеб сайт.

Резултати от проверка на домейн имена

Изпишете един или няколко домейн имена